Riigi riskikapitali portfellile valiti erafondivalitsejaEuroopa Investeerimispanga ettepanekul määratud sõltumatu valikukomitee valis Eesti Arengufondi ja SmartCapi korraldatud erafondivalitseja konkursi võitjaks Tera Ventures’i. Tera Ventures on Eesti turul tegutsemist alustav riskikapitali fondivalitseja, kuhu kuuluvad SmartCapi senised investeeringutejuhid Andrus Oks, Stanislav Ivanov ning nõunik James Patrick McDougall.

Euroopa Investeerimispanga (EIB) esindaja Bruno Robino sõnul olid kõigil teises voorus pakkumise teinud meeskondadel omad tugevused. Tera Ventures’i kui võitja tugevustena toodi välja pakkumise finantstingimuste atraktiivsus ning selge pikaajalise visiooni olemasolu nii portfelliettevõtete väärtuse kasvatamise kui enda rolli osas Eesti riskikapitalimaastikul. Samuti tunnustati meeskonna häid teadmisi kohalikust riskikapitaliturust ning seda, et tegu on end varasemalt tõestanud ja kokkutöötanud meeskonnaga, mis on era- ja riskikapitalifondidesse investeerimisel investorite jaoks üks võtmeküsimusi ja fondivalitseja pikaajalise juhtimisvõimekuse näitaja.  


EIB esindaja Bruno Robino ütles, et valikukomitee nägi oodatult kõrget kandidaatide taset. Robino sõnul muutub olemasoleva portfelli valitsemine riigile soodsamaks tänu pakutud madalamale valitsemistasule. “Kuna uue fondivalitseja meeskond investeerib portfelli ka omakapitali, on fondivalitsejal oluline lisamotivatsioon portfelli väärtust maksimaalselt kasvatada,” rõhutas Robino.


SmartCapi fondijuht Sille Pettai sõnul algavad nüüd läbirääkimised reorganiseerimise tehniliste detailide osas Tera Ventures'i esindajatega. Läbirääkimiste tulemusel loodetakse anda investeerimisportfelli juhtimine üle erafondivalitsejale 2017. aasta I kvartalis. Teiseks ja kolmandaks jäänud kandidaatide pakkumised on pandud ootele, et Tera Ventures’ga läbirääkimiste ebaõnnestumisel jätkata läbirääkimisi sobiva lahenduse osas pingereas järgmise meeskonnaga.


Kokku osales konkursil kuus meeskonda, kellest neli kvalifitseerusid teise vooru ning said sellega võimaluse tutvuda olemasoleva otseinvesteeringute portfelliga, kujundada strateegia investeeringute edasiseks haldamiseks ning teha lõpliku pakkumise EIB ettepanekul määratud valikukomiteele. Edasipääsenud meeskonnad olid kõik pikaajalise era- või riskikapitali taustaga, mille koosseisu tugevdasid rahvusvahelised liikmed.


Reorganiseerimise järgselt jätkab sõltumatu erafondivalitseja investeerimistegevust varasemate põhimõtete järgi – investeeringuid portfelliettevõtete omakapitali tehakse üksnes koos teiste erainvestoritega. Konkursi võitja peab investeerima uude fondi omakapitali ning juhtima seda turutingimustel. Uuele erafondivalitsejale ei anta üle seni väljutud investeeringutest saadud tulu ega osalusi, millest Arengufond või SmartCap väljub enne uue fondivalitseja tegevuse algust.


Käesoleva konkursiga saab läbi järjekordne etapp Eesti Arengufondi ja SmartCapi tegevuse reorganiseerimisest. Varasemalt on reorganiseerimise osana juba toimunud seiretegevuse üleandmine Riigikogu Kantselei juurde moodustatud Arenguseire Keskusele ja Eesti idufirmade tugiüksuse Startup Estonia tõstmine KredExi koosseisu ning hetkel on SmartCapis juba uue fondifondi kontseptsiooni raames käimas kiirendifondidesse investeerimise protsess.


Lisainfo:
Sille Pettai
SmartCapi fondijuht
Sille.Pettai@smartcap.ee
+372 523 1675Share this