Eesti ülikoolides hakatakse õpetama era- ja riskikapitali õppeainet

30 January 2023
Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon (EstVCA) koostöös TalTechi ja Estonian Business Schooliga hakkab sel õppeaastal õpetama tudengitele ning investeerimismaailma huvilistele era- ja riskikapitali õppeainet.

EstVCA tegevjuht Kadri Lindpere sõnul täiendab era- ja riskikapitali õppekava tervikliku ja praktilise vaatega Eesti ülikoolide õppekava. Õppeaine on mõeldud eelkõige tudengitele, kuid sellega saavad ülikoolide kaudu liituda ka teised era- ja riskikapitali valdkonna huvilised.

“Möödunud aasta kevadsemestril alustasime õppeainega Eestis esmakordselt ning huvi ainekava vastu oli üle ootuste suur. Kuna tagasiside oli vägagi positiivne, jätkame ka sellel õppeaastal,” sõnas Lindpere ning lisas, et Eesti eeskujul on täna sarnaseid programme kaalumas ka näiteks Leedu ja Poola.

Eestis on tänaseks tegutsemas enam kui kakskümmend erineva investeerimisstrateegiaga era- ja riskikapitali fondi, kelle juhitavate varade väärtuseks on üle 2 miljardi euro ning Startup Estonia andmetel tegutseb tänasel hetkel Eestis 1445 iduettevõtet. Õppeaine eesmärgiks on anda ülevaade era- ja riskikapitali fondide toimimisest ning rollist eri arengufaasis ettevõtete arendamisel ja kasvatamisel. Õppeaine kestab kaheksa nädalat ja koosneb seitsmest teemaplokist.

Eesti ja rahvusvahelise praktika alusel loodud õppeaine lektoriteks on kogenud fondijuhid ja valdkonna eksperdid. Oma teadmisi jagavad tudengitega Kristjan Kalda (BaltCap), Heidi Kakko (UniTartu Ventures), Martin Kõdar (BaltCap), Kristjan Laanemaa (Karma Ventures), Hendrik Reimand (Katana), Yrjö Ojasaar (Change Ventures), Indrek Kaldoja (eAgronom), Linda-Riin Võeras (Karma Ventures) ja Mihkel Kolk (Deca Legal) ning ülikoolide poolt Kalle Ahi (TalTech) ja Aet Toots (EBS).

TalTechis alustab ainekava 8. veebruaril 2023 eestikeelse ja EBSis 8. märtsil 2023 ingliskeelse õppena. Valdkonnast huvitatuil on õppetava võimalik omandada ka täiendkoolitusena, kuid kohtade arv on piiratud.

Registreeruda saab allolevatel linkidel:
  • Estonian Business School - LINK
Estonian Business Schooli prorektor Maarja Murumägi kinnitas, et tudengite seas osutus uus ainekava ülimenukaks ja sai hea tagasiside osaliseks. TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi lektor Kalle Ahi tõi välja, et uues õppeaines saavad kokku ülikooli ja erasektori soov anda tudengitele praktiline vaade majandussektori toimimisest ning kaasata tudengid varakult praktikasse. “Arvestades teema järjest kasvavat olulisust tulevikus, on era- ja riskikapitali temaatikale ülikoolide õppekavades seni veel suhteliselt vähe tähelepanu pööratud. Loodud kursus aitab kindlasti kaasa valdkonna olulisuse teadvustamisele,” lisas ta.

**

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on Eestis ainuke tehnika- ja IT-teaduse ning –hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses. TalTechi missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis. www.taltech.ee

Estonian Business School (EBS) on majandusharidusele keskendunud Baltimaade vanim ja äriharidusele spetsialiseerunud eraülikool Eestis. Enam kui 1400 tudengiga EBSi eesmärk on anda ettevõtlikele inimestele akadeemilisi teadmisi bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe tasemel ning edendada praktilisi oskusi teadmiste edukaks rakendamiseks. Samuti saavad õpilased käia end täiendamas EBSi 60 partnerülikoolis üle maailma. EBSi gruppi kuulub ka 120 õpilasega gümnaasium. Lisaks pakub EBS Executive Education alt juhtidele suunatud täiendkoolitusi. www.ebs.ee

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon EstVCA on era- ja riskikapitali tööstusharu esindajaid ning valdkonna tugiteenuste pakkujaid ühendav organisatsioon, kelle poolt hallatav varade maht oli 2021.a lõpu seisuga 2,88 miljardit eurot. Kokku on investeerivate liikmete portfellis 484 ambitsioonikat ettevõtet, milles töötas 2021. a lõpu seisuga 20 600 inimest. EstVCA keskne tegevus on suunatud selle liikmete ja kogu ökosüsteemi tugevdamisele ja arendamisele ning seatud on kolm peamist tegevussuunda: Põhja- ja Baltimaade koostöö arendamine, Eesti era- ja riskikapitali ökosüsteemi arendamine, tegevused liikmete ja toetajaliikmete teadmiste ja võrgustiku laiendamiseks. www.estvca.ee 

Lisainfo:

Kadri Lindpere
Tegevjuht
Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon / EstVCA
+372 505 1239
kadri@estvca.ee

Kalle Ahi
Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi lektor
TalTech
kalle.ahi@taltech.ee

Maarja Murumägi
Akadeemiline prorektor
Estonian Business School
maarja.murumagi@ebs.ee

Share this