Eesti ülikoolides alustab esmakordselt era- ja riskikapitali õppeaine


Saabuval kevadsemestril alustab nii TalTechis kui ka Estonian Business Schoolis esmakordselt era- ja riskikapitali õppeaine. Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) ja ülikoolide koostöös loodud 8-nädalane õppeaine annab muuhulgas detailse ülevaate era- ja riskikapitalifondide toimimisest ning rollist eri arengufaasis ettevõtete arendamisel ja kasvatamisel. Nii Eesti kui rahvusvahelise praktika baasil kujundatud õppeaine lektoriteks on mitmed kogenud fondijuhid ja valdkonna eksperdid.

Uue õppekava lektoriteks on kogenud fondijuhid ja valdkonna eksperdid, sh Kristjan Kalda (BaltCap), Heidi Kakko (UniTartu Ventures), Martin Kõdar (BaltCap), Kristjan Laanemaa (Karma Ventures), Hendrik Reimand (Livonia Partners), Yrjö Ojasaar (Change Ventures), Indrek Kaldoja (eAgronom), Marili Merendi (Karma Ventures), Kaari Kink (Superangel), Mihkel Kolk (Deca Legal) ja Antti Perli (Ellex Raidla) ning ülikoolide poolt Kalle Ahi (TalTech) ja Ravi Kashyap (EBS).

Uus ainekava koosneb kokku seitsmest teemaplokist:
  1. Sissejuhatus era- ja riskikapitali olemusse ja rolli majanduses.
  2. Era- ja riskikapitali erinevad strateegiad ja rahastuse seosed firmade elutsükliga.
  3. Peamised erinevused erakapitali (private equity) ja riskikapitali (venture capital) vahel investeeringute juhtimise, riski-tulu profiili ja ettevõtte väärtuse hindamise seisukohast.
  4. Era- ja riskikapitalifondi õiguslik raamistik ja tööpõhimõtted. 
  5. Investeeringute väärtuse hindamise metoodika ja tehnikad. 
  6. Erakapitali tehingu case-study (“osta ja ehita“ strateegia).
  7. Riskikapitali tehingu case-study (seemnefaasi ettevõte).
Aine lõpeb kokkuvõtva eksamiga.

EstVCA poolt projekti kureerinud fondijuht Martin Hendrel jagub ülikoolide suunal vaid kiidusõnu: „Valmistasime projekti ette enam kui aasta aega ning mõlema ülikooliga oli äärmiselt konstruktiivne ja sisukas koostöö. Eestis on tänaseks juba enam kui kakskümmend era- ja riskikapitali fondi, mille juhitud varade kogumaht ületab 2 miljardit eurot. Fondid tõstavad järjest suuremas mahus investorkapitali ning täna on ettevõtjatel arenguvajadustele vastavalt võimalik valida erinevate fondistrateegiate vahel, sh riskikapital, erakapital, mezzanine, secondary jpt. EstVCA liikmete portfellides on ligi 500 ettevõtet ja tänaseks on ettevõtete kasvatamine fondiinvesteeringute toel tavapärane. Valdkonda sügavamalt käsitlev õppeaine on vajalik nii tulevastele ja praegustele kasvuambitsioonidega ettevõtjatele kui ka fondide juhtimise valdkonnas järelkasvu tagamiseks,“ selgitab Hendre.

„TalTech on alati avatud koostöö projektideks, mille kaudu saame tudengitele anda praktilise vaate mõne majandussektori toimimisest. TalTechi ning EstVCA koostöö on suurepärane näide sellest kuidas saavad kokku erasektori ootused ning ülikooli poolne soov pakkuda tudengitele akadeemilist ja samas ka praktilist haridust,“ kommenteeris koostöö alustamist TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi lektor Kalle Ahi, kes ülikooli poolt projekti veab. Tema sõnul on era- ja riskikapitali temaatika ülikoolide õppekavades seni teenimatult vähe tähelepanu leidnud, eriti arvestades selle järjest kasvavat olulisust tulevikus.

Estonian Business Schooli prorektori Maarja Murumägi sõnul on EBSi õppur üldiselt oma valikutes väga teadlik ning tal on ootus, et kool selliseid võimalusi pakuks. Investeerimise teemad on õppurite seas alati menukad olnud, mida ilmestavad ka varasemad edukad koostööprojektid nagu Suprema Academy.

EstVCA tegevjuht Kadri Lindpere kinnitab, et esialgse tagasiside järgi on huvi ainekava vastu suur. „Loodame väga, et saame anda hästi sisuka ja praktilise vaate ning et sellest kujuneb võimalus põnevaks koostööks ülikoolidega ka järgmistel aastatel. Saame ühes tudengitega lähemalt avada nii võimsate tehnoloogiaettevõtete nagu Bolt, Pipedrive, Veriff, Starship Technologies jt kasvuteekonda, aga minna sisse ka erakapitali fondide toel edulugusid näidanud ettevõtete kujunemisse nagu nt Thermory, Magnetic MRO, Unimed jpt,“ kirjeldab Lindpere.

TalTechis alustab ainekava 2. veebruaril 2022 eestikeelse õppena ja EBSis 9. märtsil 2022 inglise keelse õppena. Peamiselt on uus ainekava suunatud ülikoolide tudengitele, kuid teatud mahus saavad ülikooli kaudu sellega liituda ka teised huvilised. TalTechis on võimalik valdkonnast huvitatuil seda ka täiendkoolitusena omandada, kohtade arv on piiratud ja registreerida saab aadressil https://taltech.ee/kursus/30484.

**
Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on Eestis ainuke tehnika- ja IT-teaduse ning –hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses. TalTechi missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis. www.taltech.ee

Estonian Business School (EBS) on majandusharidusele keskendunud Eesti vanim eraülikool, kus õpib bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe tasemel kokku 1400 üliõpilast, kes saavad oma teadmisi käia täiendamas 60 partnerülikoolis üle maailma. EBSi gruppi kuulub ka 120 õpilasega gümnaasium. www.ebs.ee

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon (EstVCA) on era- ja riskikapitali tööstusharu esindajaid ning valdkonna tugiteenuste pakkujaid ühendav organisatsioon, kelle poolt hallatav varade maht oli 2020. a lõpus 2,4 miljardit eurot. EstVCA liikmeks on täna 53 valdkonna organisatsiooni, põhiliikmed on Ambient Sound Investments, BaltCap, BPM Capital, Change Ventures, Eften Capital, Euroopa Investeerimisfond, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, Iron Wolf Capital, Kaamos Grupp, Karma Ventures, KredEx, LHV Varahaldus, Livonia Partners, Perot Jain, Siena Secondary Fund, SmartCap, Superangel, Swedbank Investeerimisfondid, Tera Ventures, Trind Ventures, United Angels VC, United Partners, UP Invest ja Wellman. www.estvca.ee

Lisainfo:

Kadri Lindpere
Tegevjuht
Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon / EstVCA
+372 505 1239
kadri@estvca.ee

Kalle Ahi
Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi lektor
TalTech
kalle.ahi@taltech.ee

Maarja Murumägi
Akadeemiline prorektor
Estonian Business School
maarja.murumagi@ebs.ee
Share this