22 Eesti tippadvokaati panid seljad kokku, et luua kõrgetasemeline riskikapitali valdkonna õiguskeskkond

10 June 2015
Tags: EstVCA Legal

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon (EstVCA) pani kokku ekspertidest koosneva õiguskomitee, mille eesmärgiks on pakkuda juriidilist tuge era- ja riskikapitalistidele ja ettevõtjatele ning aidata laiemalt kaasa Eestis ettevõtlust ja investeerimist soosiva õiguskeskkonna arendamisele.

„Loodame väga, et riik saab meie komitee näol endale väärtusliku partneri. Mõõdame oma tööd muuhulgas selle kaudu, kui riik meie valdkonda puudutavates küsimustes alati ka meie arvamust küsib,“ lausus õiguskomitee juht Antti Perli. Ta lisas: „Kuna EstVCA koondab enda alla suure hulga turul tegutsevatest fondivalitsejatest ning investoritest, on meil võimalik anda seadusloomesse palju praktikas kujunevat sisendit“.


Samuti tahab komitee pakkuda reaalset tuge erinevatele turuosalistele. Muuhulgas soovitakse koostada põhjalik mudeldokumentide pakett, mis võimaldab nii investoritel kui ka ettevõtjatel vähendada õigusküsimustega tegelemiseks kuluvat aega ja ressurssi ja samas kinnistab valdkonna parimat praktikat ka advokaatide seas. Seejuures vaatab komitee aktiivselt mujal maailmas toimuvale, et tuua Eestisse parimat rahvusvahelist praktikat ning seeläbi muuta Eesti õiguskeskkonda atraktiivsemaks ja arusaadavamaks ka välismaistele investoritele ja tippspetsialistidele.

Komitee näeb õiguskeskkonna arendamist ühe võimalusena Eesti majanduskesskonna konkurentsivõime tõstmiseks. EstVCA tegevjuht Kristiina Vassilkova toob näitena uue investeerimisfondide seaduse eelnõu. „Kui Eestis tekiks era- ja riskikapitali fondide loomiseks ja vastavate fondivalitsejate asutamiseks soodne õiguskeskkond, siis oleks tõenäoline, et Eestis ka asutataks neid rohkem, mis omakorda tooks Eestisse rohkem töökohti ja maksutulu,“ sõnas Vassilkova.


Õiguskomitee töö on korraldatud läbi kolme töögrupi, milleks on tehingud, maksuõigus ja regulatsioonid. Komiteed juhib Antti Perli, kes on Eesti Arengufondi riskikapitali investeeringute fondivalitseja AS-i SmartCap juhatuse liige ja õigusnõustaja ning varasemalt töötanud ka vastava valdkonna advokaadina.

Tehingute töögrupi

keskne projekt on hetkel mudeldokumentide koostamine, mille eesmärk on pakkuda hoolikalt läbitöötatud ja selgitustega varustatud standarddokumente investeeringutega seotud tüüpilisemate õigussuhete kujundamiseks sh investeerimisleping, osanike leping, tööleping, juhatuse liikme leping, optsioonileping jpt.

Tehingute töögrupi liikmed on: Ergo Blumfeldt (TRINITI), Gerly Kilusk (RED), Kristel Raidla-Talur (Borenius), Kuldar-Jaan Torokoff (FORT), Lauri Liivat (EVERSHEDS Ots & Co), Sven Papp (Raidla Ellex), Toomas Prangli (SORAINEN), Ulla Helm (Glimstedt) ja Valter Võhma (Hedman Partners).

Regulatsioonide töögrupp

töötab hetkel peamiselt uue investeerimisfondide seaduse eelnõuga, eesmärgiga luua muuhulgas õiguslikud alused usaldusühingu vormis investeerimisfondide asutamiseks Eestis, arvestades antud fondi vormi suurt populaarsust era- ja riskikapitaliinvestorite seas mujal maailmas.

Regulatsioonide töögrupi liikmed on: Ermo Kosk (RED), Gerly Lõhmus (Raidla Ellex), Kai Liiva (Ambient Sound Investments), Kirsti Pent (FORT), Marko Kairjak (VARUL), Mihkel Kolk (LHV), Ramon Rask (RASK), Reimo Hammerberg (SORAINEN) ja Veiko-Joel Kokk (KPMG Legal).


Maksõiguse töögrupi

eesmärgiks on näiteks analüüsida Eestis optsioonide maksustamisel tekkinud praktilisi küsimusi, selgitada vastavat õiguskeskkonda nii ettevõtetele kui riskikapitalistidele ja teha vajadusel ettepanekuid seadusloome ning praktika kujundamiseks ka riigile.

Maksuõiguse töögrupi liikmed on: Priit Lätt (Glimstedt), Ranno Tingas (EY), Rolan Jankelevitsh (Tark Grunte Sutkiene), Toomas Pikamäe (EVERSHEDS Ots & Co) ja Villy Lopman (RASK).


Taust

EstVCA on 2009. a loodud Eesti era- ja riskikapitali tööstusharu esindajaid ning valdkonna tugiteenuste pakkujaid ühendav organisatsioon, mille eesmärgiks on arendada atraktiivne ning jätkusuutlik keskkond nii era- ja riskikapitalistidele, ettevõtjatele kui ka institutsionaalsetele investoritele. Täna on EstVCAl on 16 põhiliiget ja 22 toetajaliiget. Põhiliikmete poolt hallatavate varade mahuks on €578m. Aastaks 2020 on EstVCA eesmärgiks saavutada liikmete poolt hallatavate varude mahuks 1 miljard eurot.


EstVCA põhiliikmed:

Ambient Sound Investments OÜ, BaltCap AS, BPM Capital OÜ, Danske Capital AS, Eesti Arengufond, EfTEN Capital AS, Euroopa Investeerimisfond (EIF), LHV Varahaldus, Livonia Partners, SA KredEx, Linderman Birnbaum & Kasela OÜ, MASA Invest OÜ, MTVP AS, Pioneer Engineering Group OÜ, SmartCap AS, Swedbank Investeerimisfondid AS ja United Partners Group OÜ.


EstVCA toetajaliikmed:

Advokaadibüroo Borenius, Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co, Ernst & Young Baltics AS, Advokaadibüroo FORT OÜ, Advokaadibüroo Glimstedt OÜ, Kayes Consult OÜ, Keystone Advisers OÜ, KPMG Baltics OÜ, NASDAQ OMX Tallinn AS, Nordic CF Advisory OÜ, Raidla Ellex Advokaadibüroo OÜ, Advokaadibüroo RASK OÜ, OÜ Advokaadibüroo Red, Sentio OÜ, Advokaadibüroo SORAINEN AS, SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, SA Tallinna Teaduspark Tehnopol, Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene AS, Tartu Biotehnoloogia Park AS ja Tartu Teaduspark SA.


Lisainformatsioon:
Kristiina Vassilkova
EstVCA tegevjuht
+372 5750 2049
kristiina@estvca.ee

www.estvca.ee

Share this